February 3, 2016 Cấp bảo vệ IP (IP54, IP55, IP64, IP65) là gì ?

Cấp bảo vệ IP (IP54, IP55, IP64, IP65) là gì ?

IP được định nghĩa bởi IEC, quy định mức độ bảo vệ của thiết bị điện từ bụi và nước. Ví dụ IP54, IP55, IP64, IP65 CẤP BẢO VỆIP (INTERNATIONAL PROTECTION) ỨNG DỤNG Ở ĐÂU Nếu bạn thường xuyên thực hiện việc bốc dự toán cho 1 công trình, sẽ có những thiết bị yêu cầu độ bảo vệ IP54 […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon