MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067391R1 25 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067392R1 32 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067393R1 40 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067394R1 50 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067395R1 63 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067396R1 80 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067397R1 100 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067398R1 125 25kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1C-25kA 1SDA067399R1 160 25kA
0907764966
coffee canister amazon